Naturally Growing Aromatic Plants

AROMATIC WEEDS OILS 

SN Name of Essential Oil Rate SN Name of Essential Oil Rate
1 Lantana Oil 7700.00 6 Perilla Oil 3300.00
2 Surai Oil 2400.00 7 Chenopodium Oil 2750.00
3 Gania Grass Oil 1100.00 8 Malta Oil 1500.00
4 Artemisia (vulgaris) Oil 4200.00 9 Eucalyptus (Hybrida) oil 650.00
5 Eupatorium Oil 6500.00 10 Wild Patchouli Oil 4600.00